bn2015

Jeszcze w uszach naszej wspólnoty brzmią dźwięki spektaklu świątecznego, który graliśmy kilka dni temu:
Mario, czy już wiesz, kim okaże się Twój Syn, Twój mały Chłopiec.

Życzymy wszystkim wspólnotom lokalnym i całemu ruchowi SARUEL
oraz każdemu, kto świętuje w tych dniach urodziny naszego Pana,
by radość z Jego Narodzenia była pełna!
By Ten Mały Chłopiec okazywał się w naszym życiu Bogiem Mocnym,
by rozgrzewał nasze serca do miłości i miłosierdzia,
by przez nasze ręce i proste gesty przybliżał Swoje Królestwo światu!