Na grudniowym spotkaniu z cyklu przygotowań do bierzmowania odbyła się wyjątkowa msza święta. Dlaczego wyjątkowa?

  1. Spotkaliśmy się w „nowej” kaplicy. Niegdyś była to kaplica pogrzebowa. Jeszcze kilka lat temu służyła różnym grupom parafialnym i wspólnotom: od Rycerzy Kolumba, przez Neokatechumenat, po Wspólnotę Saruel. Od roku 2009 jednak stała pusta… aż do dziś.
  2. Zgromadziły się obie grupy kandydatów do bierzmowania – łącznie z naszą Wspólnotą było ponad 70 osób.
  3. Mszę odprawili nam goście – kapłani z Ośrodka EMAUS z Czerwińska nad Wisłą: ks. Piotr Wyszyński wraz z ks. Jackiem Szewczykiem.
  4. Ks. Piotr opatrzył poszczególne części liturgii komentarzem, który pomógł bardziej świadomie uczestniczyć w Eucharystii.
  5. Ks. Jacek przy pomocy Natalii i Krystiana powiedział bardzo pobudzające kazanie.
  6. Na ołtarz pościelony świeżo upranym obrusem przyszedł Jezus Chrystus – żywy Bóg, Pan Wszechświata, nasz Zbawiciel!

Uruchomienie kaplicy na powrót wymagało dużego zaangażowania wielu osób, którym serdecznie dziękujemy! Odtąd kaplica ma służyć zarówno młodzieży z Oratorium, jak i wspólnotom działającym przy Bazylice NSJ, jak choćby Saruel.